تعرفه ها

رایگان

ماه اول هیچ کارمزدی دریافت نمیشود.

%0

تسویه حساب

پس از گذشت یک ماه از فعال شدن درگاه پرداخت 1% تا سقف 1500 تومان از مبلغ هر تراکنش به عنوان کارمزد برداشته میشود.

%1